skip to Main Content
+45 60 40 83 30 ps@jordvarmeslanger.dk din samarbejdspartner når det gælder jordvarme

SÅDAN FOREGÅR NEDPLØJNING AF JORDVARMESLANGER

Nedpløjningen
Sådan foregår selve nedpløjningen. Det starter med at der graves et hul der hvor slangerne skal ind i huset, eller hvor de skal samles i en fordelerbrønd, en fordelerbrønd anvendes når der er flere kredse af jordvarmeslanger der skal samles. Derefter går nedpløjningsarbejdet i gang.

Specialbygget maskine til nedpløjningen
På den specialbyggede pløjemaskine er der monteret en lang grubbetand, som benyttes til at pløje for med, der hvor jordvarmeslangen skal i jorden før selve nedpløjningen starter. Grubbetanden trækkes gennem jorden, i den ønskede dybde, på ca. 80 – 100 cm, for at forberede jorden til slangenedlægningen, ved denne proces afsløres f.eks. store sten og andre forhindringer. I tilfælde af den slags forhindringer, trækkes grubbetanden udenom, eller sten og lign. pilles op af jorden, og jordvarmeslangen kan derefter lægges ned/udenom forhindringen. Grubbetanden skiftes derefter ud med en slangenedlægger, som er den der trækker jordvarmeslangen ned i jorden til den ønskede dybde. Sammenlignet med nedgravning så bliver sten og andre genstande ikke smidt ned oven på slangen ved nedpløjning.

Efter nedpløjningen af jordvarmeslanger
Efter nedpløjningen er færdig, køres der et par gange frem og tilbage på området og grovplaneres, eneste synlige spor er efter larvefødderne fra maskinen, det færdige resultat kan selvfølgelig variere alt afhængig af vejr og jord forhold. Derved opnår man, at jorden trykkes på plads omkring jordvarmeslangen og området kan der efter relativt let reetableres, der er ingen sætninger af jorden som ved nedgravning. Se videoen til højre, eller klik på youtube linket her, den giver et fint indtryk af hele processen. Læg mærke til at jorden ikke bliver endevendt, så skaderne på arealet er minimale, det kan ikke gøres mere skånsomt. Alle materialer som vi anvender er naturligvis godkendt efter gældende normer og lovkrav. Se også siden om Hvorfor jordvarme, som giver svar på hvilke fordele der er ved jordvarme. Yderlige spørgsmål så send en e-mail til: ps@jordvarmeslanger.dk 

Back To Top