skip to Main Content
+45 60 40 83 30 ps@jordvarmeslanger.dk din samarbejdspartner når det gælder jordvarme

HVORFOR VÆLGE JORDVARME ?

Alternativ energi 
Hvorfor  jordvarme? Jordvarme er klima- og miljøvenligt, da det ikke udleder CO2 til atmosfæren. Jordvarme anlæg udnytter el produceret af alternative energikilder. Et Jordvarmeanlæg, er billig i drift. Målinger viser ca. 40–60% billigere end olie. Det kræver ikke daglig pasning.

El, olie gas, fastbrændsel eller jordvarme ?
Med de stigende og ustabile priser på el, olie og gas, samt
de store udslip af CO2, er der flere og flere, som vælger et mere pris- og miljørigtigt energisystem. Systemet er bygget
på, at man udnytter den solenergi, som lagres i jorden
henover sommeren. Ved en relativ simpel metode opsamles varmen og ledes ind i huset, hvilket er godt for miljøet og
ikke mindst for tegnebogen.

Fordele ved jordvarme
El, Olie og Gas er dyre energikilder som hele tiden stiger i pris, Ved at installere et jordvarmeanlæg vil du :
• Spare penge på eneregi/varmeudgifter
• Benytte et miljøvenligt varmesystem som stort set passer sig selv.
• Være med til at nedbringe udledningen af CO2

Et jordvarmeanlæg til et hus i normal størrelse, kræver mellem ca. 300 og 500 meter jordvarmeslange. Nedpløjningsarealet bør være mindst 1,2 x beregnet slangelængde i m2. Ved traditionel nedgravning af jordvarmeslanger vil et betydeligt areal af haven blive berørt. Dels bliver jorden endevendt så den øverste muld oftest kommer nederst, dels risikerer man efterfølgende at arealerne synker i takt med at jorden pakker sig – en proces der kan tage flere år – hvilket giver en bulet og ujævn græsplæne. Med dette i tankerne, tilbyder vi at pløje jordvarmeslangerne ned, i stedet for den traditionelle nedgravning. Denne metode er testet og gennemprøvet i mere end 20 år i Sverige, og har vist sig betydeligt mere skånsom. Vi kan tilbyde nedpløjning i Danmark til særdeles attraktive priser. Eneste forudsætning, er en adgangsvej på 2,5 meter i bredden og 2,9 meter i højden.

Back To Top