skip to Main Content
+45 60 40 83 30 ps@jordvarmeslanger.dk din samarbejdspartner når det gælder jordvarme

Nedpløjning eller nedgravning

Nedpløjning eller nedgravning af jordvarmeslangerne?
Det er ikke så svært et spørgsmål, når man ser på fordelene ved nedpløjning, her er et par eksempler:

• At jorden ikke bliver endevendt, mulden forbliver øverst

• Hurtig reetablering af arealet, ingen sætning af jorden de kommende år (lunker i græsplænen)

• Det er som regel billigere end nedgravning

• Det er hurtigere end at grave slangerne ned, og slangerne kan tages i brug med det samme.

Vi ved godt at der er nogen der taler dårligt om nedpløjning, men det er fordi de ikke selv har set eller prøvet det, desværre.

Efter nedpløjning
Det et uforpligtende tilbud synlige resultat efter nedpløjningen, vil variere i forhold til årstiden. Det vil være afhængig af jordens beskaffenhed, mængden af nedbør, o.s.v. Disse faktorer vil være afgørende for, hvor store eller små aftryk der efterlades af pløjemaskinen. Man må dog være realistisk, og fortælle folk at de kan forvente en vis reetablering.

Back To Top