skip to Main Content
+45 60 40 83 30 ps@jordvarmeslanger.dk. din samarbejdspartner når det gælder jordvarme

SÅDAN FOREGÅR NEDPLØJNINGEN

Der startes med at grave et hul der hvor slangerne skal ind i huset, eller samles i en fordelerbrønd. derefter går pløjearbejdet igang. På maskinen er der monteret en lang grubbetand, som benyttes til at pløje for med, der hvor jordvarmeslangen skal i jorden. Grubbetanden trækkes gennem jorden, i den ønskede dybde på ca. 80 – 100 cm, for at forberede jorden til slangenedlægningen. Ved denne proces afsløres f.eks. store sten og andre forhindringer. I tilfælde af den slags forhindringer, trækkes grubbe-tanden udenom, og slangen kan derefter lægges udenom forhindringen. Grubbetanden skiftes derefter ud med en slangenedlægger, som trækker slangen ned i jorden til den ønskede dybde. Når nedpløjningen er færdig, køres der et par gange frem og tilbage på området og grov planeres, eneste spor er efter larvefødderne fra maskinen. Derved opnår man, at jorden trykkes på plads og området kan relativt let genetableres. Se ovenstående video, den giver et fint indtryk af processen. Læg mærke til at jorden ikke bliver endevendt, så skaderne på arealet er minimale, det kan ikke gøres mere skånsomt. Alle materialer som vi anvender er naturligvis godkendt efter gældende normer.

Back To Top